Jak doręczać korespondencję za pomocą PURDE i PUH od grudnia 2023r.?
Czym są doręczenia elektroniczne?
Jakiej korespondencji dotyczą doręczenia elektroniczne?
Jaki cel ma ustawa o doręczeniach elektronicznych i jakie wywoła skutki?
W jakich terminach poszczególne podmioty będą stosować doręczenia elektroniczne?
Wątpliwości w kontekście jednostek organizacyjnych jst i innych podmiotów.