Działalność socjalna  w szkołach i placówkach oświatowych w 2024 r.
– zmiany w naliczaniu odpisów dla nauczycieli emerytów
Uwaga! Szkolenie hybrydowe, stacjonarne i online
Program:
1.    Zmiany w naliczaniu rocznych odpisów podstawowych na działalność socjalną w 2024 roku (odmrożenie podstawy naliczania):
a) dla nauczycieli
b) dla pracowników nie będących nauczycielami (przykłady obliczeń)
2. Ustawowa zmiana metody naliczania odpisów podstawowych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. - zmiany w KN
3. Obliczanie i wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli w 2024 r.
4. Skutki praktyczne i finansowe zmian prawnych dla szkół  - dostosowanie szkolnych regulaminów oraz planów finansowych szkół i przedszkoli.
5. Przykładowe zapisy szkolnych regulaminów działalności socjalnej
(definiowanie rodziny i dochodów rodziny, kryteria  przyznawania świadczeń ulgowych i ogólnodostępnych, tabela dopłat, plan rzeczowo-finansowy).
6.  Zwolnienia podatkowe ulgowych świadczeń socjalnych w 2024 roku.
7. Źródła finansowania w 2024 roku podwyższonych odpisów na ZFŚS.